Giới thiệu

Chắn là một trong những trò chơi dân gian quen thuộc, phổ biến của người Việt Nam từ xưa đến nay.

Trải qua rất nhiều năm, qua nhiều chế độ, Chắn được giữ gìn và phát triển sâu rộng cho đến tận bây giờ.